Flomberørte kommuner på seminar om vannkompetansesenter. Fra venstre: Yvona Holbein fra Lørenskog, Ivar G. Pettersen fra Svelvik, Marit Hage fra Nedre Eiker, Trygve Rhoden fra Kongsberg og Berit Bakkane fra Nedre Eiker. Foto: Nedre Eiker kommune

Samarbeider om klimatilpasning

13 flomberørte kommuner går sammen om å utrede et felles vannkompetansesenter.

På et møte i Drammen mandag ble 13 kommuner enige om en samarbeidsavtale for å utrede et kompetansesenter for flom og overvann. Representanter for Kommunaldepartementet, Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap (DSB), Finans Norge og KS deltok også.

Disse kommunene er med

Disse kommunene deltok på møtet i Drammen og vil trolig være med i samarbeidet om forstudien:

Nedre Eiker *

Svelvik *

Drammen *

Skedsmo

Kvinesdal

Eigersund

Modum

Voss

Vennesla

Lørenskog

Øvre Eiker

VIVA IKS, Lier, Røyken,

Hurum **

Kongsberg

Lund

* Blir nye Drammen kommune fra 2020

** Røyken og Hurum slår seg sammen med Asker fra 2020                   

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.