Miljøfartsgrense eller andre nye tiltak må til for å få utslippene av svevestøv ned under de nye grenseverdiene, mener rådgiver Anton Ploshchik i Lørenskog kommune, her står han ved en målestasjon på riksvei 159.

Miljøfartsgrense eller andre nye tiltak må til for å få utslippene av svevestøv ned under de nye grenseverdiene, mener rådgiver Anton Ploshchik i Lørenskog kommune, her står han ved en målestasjon på riksvei 159.

Foto: Hanne Wien

Regner med å bryte nye krav til luftkvalitet

Innbyggerne i Lørenskog vil trolig bli utsatt for ulovlig mye svevestøv også i år. Flere kommuner vil slite med å oppfylle nye grenseverdier. 

Langs motorveien mellom Oslo og Lillestrøm har Lørenskog kommune tidligere målt ulovlig mye svevestøv i lufta. Kommunens rådgiver Anton Ploshchik regner med å lese av for høye tall i år også. 

– Både i Lørenskog og noen andre kommuner vil vi nok få enkelte målinger av svevestøv over de nye grenseverdiene. Hvor høyt over er vanskelig å si nå, sier han til Kommunal Rapport.