Med bedre planlegging kan vi unngå mye unødvendig transport og klimautslipp i bygge- og anleggsprosjekter, viser SINTEF-prosjekt. Bildet er fra byggingen av ilandføringsanlegget for gass på Melkøya i Hammerfest. Foto: Ivan Kverme

Mye å spare på å bruke kortreist stein

Å bruke kortreist stein i byggeprosjekter vil spare store kostnader og klimautslipp, viser SINTEF-prosjekt. Samferdselsministeren forventer at kommunene tar grep.  

Hvert år hentes cirka 7 millioner kubikkmeter – 19 millioner tonn – med steinmasser ut av tunneler. Det meste av dette dumpes. Samtidig blir ny stein transportert tilbake for å bygge vei og bane. Resultatet er mye unødvendig transport og store utslipp av klimagasser. Med bedre planlegging kan mye av steinen brukes lokalt, og utslipp og utgifter reduseres.

Det skriver SINTEF i en pressemelding om innovasjonsprosjektet Kortreist stein, som nå er avsluttet. Dette har vært et samarbeid mellom bransjen og forskningsmiljøer med støtte fra Norges Forskningsråds BIA-program (brukerstyrt innovasjonsarena). Statens vegvesen, Bane NOR, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Norges geologiske undersøkelse, NTNU og flere entreprenørselskaper og konsulentselskaper har vært partnere i prosjektet.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.