Fagleder Robijne Verstegen og plansjef Bjørn Totland, som vi her ser på et besøk på Vardafjell, har sammen med kommunaldirektør Leif Aarthun Ims signert klagen fra Sandnes kommune. Foto: Terje LienTerje Lien

Mener kommunen blir neglisjert i vindkraftsak

Vardafjellet vindkraftverk har aldri vært planlagt i tråd med kommunens faglige tilbakemeldinger eller føringer i politiske vedtak, mener Sandnes kommune, som i en ny klage mener det er begått en lang rekke lovbrudd.

I går, mandag, var den siste klagen fra Sandnes kommune til Olje- og energidepartementet på Vardafjellet vindkraftverk klar. Kommunen klager på at NVE har godkjent et bytte av en turbintype til en annen. Sandnes krever at denne godkjennelsen oppheves på grunn av saksbehandlingsfeil og brudd på lover, forskrifter og retningslinjer.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.