– Det blir helt feil å rokke ved den samfunnskontrakten som vi har hatt om vannkraft i over 100 år, mener finanspolitisk talsmann Tore Storehaug (KrF) Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

KrF vil la kommuner beholde kraftmilliarder

KrF skyter ned forslaget fra ekspertutvalget om å fjerne rundt 3 milliarder kroner som kommunesektoren har i inntekt fra vannkraftverk.

– KrF synes det er en dårlig idé å rokke ved samfunnskontrakten som vi har hatt med kommunene i over 100 år om at kommuner og fylker skal sitte igjen med gevinst etter utbygging av vannkraft, sier finanspolitisk talsmann Tore Storehaug for KrF.

INNSTILLINGEN FRA KRAFTUTVALGET

Forslaget innebærer at inntektene fra vannkraft til det offentlige skal være de samme, men fordelingen skal endres.

Inntektene til kommuner og fylkeskommuner skal enten fjernes eller reduseres. Utvalget vil fjerne konsesjonsavgiften og konsesjonskatten.

Kommuner og fylker har 1,4 milliarder kroner i inntekt fra konsesjonskraft per år. Inntekten fra konsesjonsavgiften er 0,8 milliarder kroner.

I tillegg mener utvalget at eiendomsskatten for vannkraftverk bør endres slik at den følger endringene for eiendomsskatt for resten av næringslivet i fjor.

Kommuner har 1,8 milliarder kroner i inntekt fra eiendomsskatt fra vannkraft per år.

Utvalget vil øke skatt som staten tar inn fra vannverk.

Naturressursskatten (som er en del av inntektsutjevningen mellom kommuner) bør økes fra 1,3 øre til 4,6 øre.

Grunnrenteskatten bør øke fra 37 prosent til 39 for å kompensere for konsesjonstap og eiendomsskattap.

Kilde: Kraftutvalget