Heidrun Ullerud, rådgiver i Miljødirektoratet (t.h.) og Annie Ås Hovind, miljørådgiver i Norconsult bruker mange av arbeisdagene på jakt i naturen. Foto: Magnus Knutsen Bjørke.Magnus Knutsen Bjørke

I skogen på jakt etter sopp, mose og insekter

123 naturtyper og 2.355 arter i Norge er truet. En storstilt kartlegging skal gjøre det enklere for kommunene å ta hensyn til dem.

Hule eiker og høystaude-løvskog er to av 105 naturtyper som er særlig viktige for det biologiske mangfoldet.En storstilt kartlegging er igangsatt for å plotte slike naturtyper inn på kartet i kartdatabasen Naturbase, som kommunene må sjekke før de sier ja til inngrep. Kommunal Rapport dro til Lier og ble med miljørådgiver Annie Ås Hovind i Norconsult og rådgiver Heidrun Ullerud i Miljødirektoratet på kartleggings-tur.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.