Over 40 prosent av Norges befolkning bor under 45 minutters kjøring fra Oslofjorden. Bildet er fra Sætre i tidligere Hurum kommune, nå Asker.

Over 40 prosent av Norges befolkning bor under 45 minutters kjøring fra Oslofjorden. Bildet er fra Sætre i tidligere Hurum kommune, nå Asker.

Foto: Tore Meek / NTB

Helhetlig forvaltning skal redde truet Oslofjord

En Oslofjord som er ren, rik på liv og tilgjengelig for alle. Det er målet til regjeringen, som vil ha et samordnet krafttak for å bedre miljøet i fjorden.

Grepene som skal gi et bedre miljø i og rundt Oslofjorden, kommer i en helhetlig forvaltningsplan som klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) presenterte tirsdag formiddag.

– Målet med tiltaksplanen er å oppnå en god miljøtilstand, restaurere viktige naturverdier, ha et aktivt friluftsliv og ta vare på naturmangfoldet, sa Rotevatn.

Alvorlig situasjon

Det er første gang det lages en samordnet forvaltningsplan for Oslofjorden.

Den slår fast at situasjonen i Oslofjorden er «svært alvorlig».

– Påvirkningen på fjordsystemet i Oslofjorden er langt større enn det økologien kan tåle, heter det i planen.

Det er stor bredde i tiltakene som skal samordnes, fra arealpolitikk, landbruksavrenning, bekjemping av fremmede arter til kultur- og klimatiltak.

Planen er basert på økosystembasert forvaltning. Det innebærer å tenke helhetlig forvaltning av natur og naturressurser og at menneskelig påvirkning ikke må gå ut over økosystemenes funksjon og struktur.

– Ikke helsvart

Målt etter vannforskriftenes kvalitetselementer har store deler av fjorden «moderat økologisk miljøtilstand», og «dårlig kjemisk miljøtilstand».

– Det er i utgangspunktet er rimelig dystert bilde vi har foran oss. Men bildet er ikke helsvart, slår Rotevatn fast.

– Sjøørreten er tilbake etter en enorm innsats. Skarv, nise og sel ser ut til å greie seg bra. På begge sider av fjorden finnes det faste bestander av steinkobbe, sier klima- og miljøministeren.

Fredning og formidling

Han forventer nå at alle kommunene rundt fjorden oppretter minst ett fredningsområde for hummer.

Rotevatn slenger også ut en gulrot til kommunene og lanserer nå opprettelsen av et naturinformasjonssenter et sted rundt Oslofjorden. Regjeringen har ikke ennå bestemt hvor senteret skal ligge.

– Vi er åpne for at dette kan bygges som en ny enhet, eller gå inn i eksisterende formidling, sier han.

Nytt råd

Rotevatn vil også etablere et Oslofjordråd der miljøstatsråden og andre møter kommunene og fylkene for å samordne tiltakene.

– Oslofjordrådet vil se til at tiltakene blir gjennomført slik planen legger til grunn. Nå er det nødvendig at alle som bruker og er glad i Oslofjorden, drar i samme retning for å få fjorden på rett kjøl, sier Sveinung Rotevatn.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.