Fylkesmannen mener det var demonstranter som hindret Trønderenergi i å komme i gang med byggingen innen dispensasjonens utløp, og at kommunen ikke hadde grunnlag for å stanse arbeidene. Foto: Lise Jørgensen, froya.no.

Fylkesmannen opphever Frøyas byggestopp

Fylkesmannen opphever Frøya kommunes byggestopp i vindkraftsaken. Trønderenergi får også støtte fra alle de andre eierkommunene.     

Fylkesmannen konkluderer med at dispensasjon kommunen ga i 2016, og som ga grønt lys for utbyggingen av Frøya vindpark, fortsatt er gyldig. Etaten mener selskapet har gjort det som med rimelighet kan kreves for å få satt i gang arbeidet innen fristen på tre år. Vedtaket om byggestopp kjennes derfor ugyldig.

 – Vi har ikke vurdert om det skal være vindmøller på Frøya eller ikke – det er ikke vår oppgave. Det vi har vurdert er om Trønderenergi har satt i gang arbeidet i tide. Vår vurdering er at selskapet var i gang med forberedelser og planer innen fristens utløp, men at de ble hindret av demonstranter i å starte selve det fysiske byggearbeidet, sier leder for juridisk seksjon Kjetil Ollestad hos Fylkesmannen i Trøndelag i en pressemelding. 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.