Dumping av snø i sjø og vassdrag bør i hovedsak unngås, mener Fylkesmannen. Foto: Aftenposten

Fylkesmannen advarer mot dumping av snø i sjø og vassdrag

Fylkesmannen ber kommunene om å påse at overskuddssnø håndteres forsvarlig.

Snø i tettbebygde og trafikkerte områder kan inneholde betydelige mengder forurensning og søppel. I et brev til kommuner og fylkeskommuner påpeker Fylkesmannen om at det er veieiernes ansvar å påse at overskuddssnøen håndteres forsvarlig og hindre at forurensning skjer.

– I brevet ber vi kommunene og andre veieiere gjennomføre en stedsspesifikk risiko av egen praksis for snøhåndtering, sier rådgiver ved miljøavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Kathrine Helen Sundeng.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.