Leder Per Sanderud for utvalget som har utredet hvordan kraftbransjen kan bli mer lønnsom, vil fjerne inntekt som går fra kraftselskapene til kommunesektoren direkte. 

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Frykter at staten vil ta all kraftinntekt

Kommunesektoren raser over at et ekspertutvalg vil la det være opp til staten å fordele omtrent 3 milliarder kroner fra vannkraft. 

Et ekspertutvalg la mandag fram forslag til ny vannkraftbeskatning som innebærer at kommuner og fylker isolert sett kan tape omtrent 3 milliarder kroner, ifølge utvalgsleder Per Sanderud. 

Vil ha økt lønnsomhet

Mandatet til utvalget har vært å vurdere hvordan ny beskatning kan øke lønnsomheten i kraftsektoren.

Hittil har det offentlige tatt inn 60 prosent av verdiskapningen, med 20 prosent for kommunesektoren og 40 prosent for staten.

Selskapene sitter igjen med 40 prosent.