Som olje- og energiminister vedtok Terje Søviknes (Frp) statlig plan i to vindkraftsaker, der kommunen hadde sagt nei i sin planbehandling. Bildet er tatt på kommunalpolitisk toppmøte i april, like før han ble valgt til nestleder i Frp. Foto: Terje Lien.

Frp-statsråd overkjørte kommunen i to vindkraftsaker

Kommunene skal ha siste ordet om vindkraft på land, vedtok Frp-landsmøtet. Men Terje Søviknes (Frp) overkjørte kommunene to ganger da han var statsråd, og Kjell-Børge Freiberg (Frp) vurderer å gjøre det i Frøya-saken.

Fremskrittspartiets landsmøte vedtok sist helg at kommunene skal ha siste ord når det gjelder utbygging av vindkraft på land.

«Fremskrittspartiet vil i større grad vektlegge miljøhensyn i saker som omhandler vindmøller og skal ikke si ja til vindparker som ikke har lokal tilslutning i kommunestyrene i samtlige berørte kommuner» heter det i resolusjonen som ble vedtatt med stort flertall.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.