Før 1985 ble asbest bruk blant annet i sementrør. Arbeidstilsynet frykter at bygningsarbeidere fortsatt blir utsatt for helserisiko. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Arbeidstilsynet varsler flere asbesttilsyn

Gebyrer på opp til 1,5 millioner kroner kan bli konsekvensen for kommuner og fylker som ikke følger regler for arbeid med asbest.   

– Arbeidstilsynet ser alvorlig på brudd på regelverket om asbest, og vi ser behov for å reagere strengere på regelbrudd for å sikre arbeidstakernes sikkerhet og helse, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Asbest

Asbesteksponeringer kan føre til lungekreft, kreft i lungehinnen og asbestose.

Bruken av asbest i bygninger og installasjoner tok til rundt 1900. I Norge økte forbruket fra 1920-tallet, og nådde toppen rundt 1970.

Når asbest rives eller bearbeides, vil det ofte frigjøres asbeststøv med ørsmå asbestfibre.

Helserisikoen er knyttet til asbestfibre i luften som pustes inn.

Asbest som er sprøytet på overflater, hefter spesielt dårlig, og kan derfor lettere avgi støv ved reparasjon og rivning.

Kilde: Arbeidstilsynet