Delmål 12.3 i FNs bærekraftsmål: «Innen 2030 halvere andelen matsvinn per innbygger på verdensbasis, både i detaljhandelen og blant forbrukere, og redusere svinn i produksjons- og forsyningskjeden, herunder svinn etter innhøsting». Foto: Britt GlosvikFoto: Britt Glosvik

2,7 millioner måltider er reddet via smarttelefon

Gjennom Too Good To Go reddes det mat fra Mandal til Svalbard. Flere kommuner har tatt i bruk appen for å minske matsvinnet.

Siden starten i 2016 har det gjennom appen Too Good To Go blitt reddet over 2,7 millioner måltider med overskuddsmat i Norge. Butikker, bakerier, kantiner, kafeer, hoteller, kommuner – alle som produserer mat – registrerer overskuddsmat i appen – og kunder kan gjennom samme app registrere at de vil kjøpe maten til sterkt redusert pris.

Naturlig nok har flest måltider blitt kjøpt i Oslo, 879.000 måltider, men innbyggerne i de andre store kommunene bidrar også etil å nå ett av FNs bærekraftsmål: Å halvere matsvinnet innen 2030.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.