Forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo kommune mener ansatte med høyere utdanning i offentlig sektor må prioriteres i årets mellomoppgjør.

Forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo kommune mener ansatte med høyere utdanning i offentlig sektor må prioriteres i årets mellomoppgjør.

Foto: Stig Brusegard

Lønnsoppgjøret: Lærere og sykepleiere i Oslo vil ha mer enn kun høflig applaus

Lønn er det beste virkemiddelet for å sikre høy kvalitet på velferdstjenestene i Oslo kommune, mener Unio Oslo kommune.

I dag starter lønnsforhandlingene mellom Oslo kommune og de fire forhandlingssammenslutningene Kommuneansattes Hovedsammenslutning ‑ Oslo (KAH), Unio Oslo kommune, Akademikerne kommune i Oslo og YS kommune (YS-K) i Oslo.

Unio Oslo kommune mener pandemien har vist hvor viktige deres medlemsgrupper er for verdiskapningen i samfunnet, og at de derfor fortjener mer enn kun høflig applaus, som de måtte nøye seg med i fjor.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.