John Arve Eide fra Akershus fylkeskommune er styreleder i NDLA. Han informerte pressen fredag om at selskapet får ny daglig leder. Arkivfoto: Akershus fylkeskommune
John Arve Eide fra Akershus fylkeskommune er styreleder i NDLA. Han informerte pressen fredag om at selskapet får ny daglig leder. Arkivfoto: Akershus fylkeskommune
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Toppsjefen i NDLA går av

Daglig leder i det fylkeskommunale Nasjonal digital læremiddelarena (NDLA) går av med umiddelbar virkning.

John Arve Eide (bildet), styreleder i selskapet som eies av fylkeskommunene sammen, sendte ut meldingen fredag ettermiddag.

«Øivind Høines har vært en sentral ressurs i oppbyggingen av selskapet NDLA, og NDLAs posisjon i arbeidet med å sikre tilgangen til åpne digitale læremidler er ikke minst Høines fortjeneste. Øivind Høines går i dag av som daglig leder for selskapet», heter det i meldingen som er signert Eide.

NDLA er et interkommunalt samarbeid som utvikler og kjøper digitale læringsmidler som brukes i videregående skoler. 18 fylkeskommuner deltar i samarbeidet, og læringsmidlene tilbys gratis på nett.

Vesterålen-firmaet Cerups har siden 2007 fått utbetalt til sammen 155 millioner kroner for å drifte, utvikle og levere innhold til NDLA. Den første granskningsrapporten fra Deloitte viste at fylkeskommunenes kontroll på NDLA sto til stryk. 20 millioner ble utbetalt Cerpus som ulovlige direkteanskaffelser.

-  Dette valget tar jeg fordi jeg ikke opplever å ha tillit fra styret. Jeg opplever å ha tillit fra styreleder, og fra min sjef fylkesdirektør for opplæring i Hordaland fylkeskommune, men dette er ikke tilstrekkelig for meg. Siden tilliten ikke er på plass, ser jeg at jeg kan bidra til å skape bedre rammer for utvikling og vekst ved å gå av, sier Øivind Høines i pressemeldingen.

I forbindelse med at den første granskingsrapporten i 2015, medga Høines i sitt tilsvar til revisjonsrapporten at organisasjonsformen til NDLA bød på utfordringer. Han viste den gang til at NDLA er organisert som et virtuelt samarbeid, uten hovedkontor og egne ansatte. «Uformelle linjer har gjort arbeidet organisatorisk krevende for alle involverte», kommenterte Høines da.

Men i år ble det altså lagt fram nok en revisjonsrapport, som foranlediget kritikken fra styret.

NDLA får ifølge pressemeldingen nye vedtekter og nytt styre fra 1.4.2018. Vedtektene forutsetter et mindre styre som sitter tettere på daglig drift av NDLA. Dette styret vil ha støtte av et bredt sammensatt representantskap på vegne av alle eierne, skriver NDLA videre.

Styret i NDLA konstituerer Christer Gundersen som daglig leder fram til ny leder tilsettes.