Styreleder John Arve Eide fra Akershus fylkeskommune vil ikke kommentere styrets vedtak der han blir bedt om å gå i dialog med daglig leder for å gjenopprette tilliten til NDLA. Arkivfoto: Akershus fylkeskommune
Styreleder John Arve Eide fra Akershus fylkeskommune vil ikke kommentere styrets vedtak der han blir bedt om å gå i dialog med daglig leder for å gjenopprette tilliten til NDLA. Arkivfoto: Akershus fylkeskommune
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Ser alvorlig på lovbrudd knyttet til digital satsing

Millionoverskridelser, brudd på varslingsrutiner, innkjøpsreglene og habilitetsreglene har preget det interfylkeskommunale digitale prosjektet Nasjonal digital læringsarene (NDLA). 

NDLA

Stiftet i 2007 for å øke tilgangen til og bruk av digitale læremidler i videregående opplæring.

I tillegg til å være en samling av fritt tilgjengelige digitale læremidler, tilbyr NDLA også en rekke andre nettbaserte verktøy for deling og samarbeid på nett.

Alle fylkeskommunene unntatt Oslo deltar i samarbeidet.

Inntektsgrunnlaget er basert på bidrag på 400 kroner per elev fra de 18 fylkeskommunene. Det gir en inntekt på om lag 64 millioner kroner.

Hordaland fylkeskommune er juridisk ansvarlig enhet for samarbeidet.

NDLA har ingen egne ansatte, men disponerer medarbeidere fra ylkeskommunene og innleide medarbeidere fra privat sektor.

“Styret ser svært alvorlig på det som forvaltningsrevisjonene har avdekket og ber styreleder gå i dialog med daglig leder med sikte på å finne løsninger som kan gjenopprette tilliten og omdømmet til selskapet”.