Private barnehager har vært viktig for å sikre full barnehagedekning i Norge. Det vil ikke være riktig å forby dem.

Private barnehager har vært viktig for å sikre full barnehagedekning i Norge. Det vil ikke være riktig å forby dem.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Vi trenger mangfold av velferdsløsninger

Offentlig velferd skal ikke være gjenstand for usunn profittjakt. Det må likevel være plass til flere aktører, sunn konkurranse og nyskaping.

Et offentlig utvalg er nå satt ned for å utrede hvordan kommersiell velferd kan utfases i skattefinansierte tjenester. En balansert utredning om et omstridt tema er bra.

Det er likevel ingen vei å gå utfase alle kommersielle aktører, slik blant andre SV ønsker. Partiet fikk i budsjettforhandlingene i fjor høst gjennomslag for en utredning.