De folkevalgte må være påpasselige med ikke å havne i gråsoner som gjør at det kan stilles spørsmål ved lovligheten av vedtak, mener Kommunal Rapport.

De folkevalgte må være påpasselige med ikke å havne i gråsoner som gjør at det kan stilles spørsmål ved lovligheten av vedtak, mener Kommunal Rapport.

Illustrasjonsfoto: Agnar Kaarbø
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Vi trenger habile folkevalgte

Folkevalgte er avhengige av tillit. Derfor er det viktig med solide habilitetsvurderinger.

Landets nyvalgte lokalpolitikere skal gjennom de neste fire årene behandle et utall saker. I mange saker vil enkeltrepresentanter være inhabile til å delta i behandlingen og fatte beslutninger.

Lokalpolitikken trenger deltakere fra alle deler av samfunnet og med ulike erfaringer.