Mange mennesker skal ha ros for innsats, kreativitet og utholdenhet. Rebecca Skauge har utmerket seg blant disse.

Mange mennesker skal ha ros for innsats, kreativitet og utholdenhet. Rebecca Skauge har utmerket seg blant disse.

Foto: Britt Glosvik
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Takk for topp resultat i krevende år

Vaksinering er veien ut av koronapandemien, har det vært sagt gjentatte ganger. Derfor er det gledelig at en av dem som har sørget for massevaksinering i kommunene, er Årets kommuneprofil.

Rebecca Skauge fra Sarpsborg innfrir kriteriene for denne årlige kåringen i regi av Kommunal Rapport. Det heter blant annet at vinneren kan «ha oppnådd spesielt gode resultater, innført innovative løsninger eller arbeidsmåter, taklet en vanskelig situasjon godt.»

Rebecca Skauge har utmerket seg.