Fri tilgang til sjø og vann er en viktig verdi, og tydelige reaksjoner mot utbygging er nødvendig, mener Kommunal Rapport.
Leder

Streng dom til inspirasjon for flere

Flere kommuner bør anmelde manglende respekt for hundremetersbeltet, slik Grimstad kommune forrige uke vant fram med i en ny rettsinstans.

Fri tilgang og ferdsel i strandsonen har stor verdi for både innbyggere og besøkende.

Takket være at Grimstad kommune anmeldte inngrep og bygging på en hytteeiendom nær sjøen, har Agder lagmannsrett nå slått hardt ned på ulovlig byggingen i strandsonen. Som Kommunal Rapports nettavis meldte torsdag, skjerpet lagmannsretten straffen til 45 dager i fengsel, hvorav 21 dager ubetinget. I den samme saken ila Aust-Agder tingrett i fjor høst en dom på 45 dager betinget fengsel pluss bot.

Dersom denne dommen blir stående, bør den bli rettesnor for flere kommuner. Det er avgjørende å verne om allemannsretten, for fri tilgang og ferdsel i strandsonen har stor verdi for både innbyggere og besøkende. I hundremetersbeltet skal det også tas særlig hensyn til natur og miljø.

Et annet poeng verdt å merke seg, er at lagmannsretten har innrettet straffen slik at den også rammer folk med god råd, slik at de virkelig merker det. Det er bra. Den forebyggende effekten er avgjørende her.

Dommen understreker også at det er «nødvendig med effektiv håndhevelse av regler og retningslinjer som er oppstilt, og vesentlige og grove overtredelser må medføre følbare reaksjoner. Ofte vil utelukkende økonomiske reaksjoner ha mindre avskrekkende virkning».

Ifølge Dagens Næringsliv er dette andre gang noen dømmes til ubetinget fengsel for ulovlig bygging i strandsonen, skrev NTB da de brakte nyheten. Det er rimelig at nye inngrep som trosser lovverket i hundremetersbeltet blir håndtert like strengt.

Tiltalen fra Økokrim forteller ifølge NTB at det i Grimstad ble oppført en tennisbane, laget en underjordisk gang, opparbeidet en voll og anlagt en vei uten at det var gitt tillatelse. Det er tidligere kjent at Færder kommune har sendt om lag 30 saker til Økokrim. Hurum kommune skal ha kartlagt strandsonen sin, ryddet opp i ulovligheter og sier de har planer om å følge opp videre.

Alle kommuner med strandsone har et ansvar for å sikre folk tilgang til sjø og vann. Det må veie tyngre enn å tilfredsstille hytteeiere som på ulike vis vil gjøre sitt eget liv i strandsonen mer fortreffelig. Særlig i presskommuner er dette innlysende.

Det er ingen god grunn til at det skal skje inngrep på bekostning av allemannsretten, som er regulert i friluftsloven. Plan- og bygningsloven må selvsagt etterleves – også i de siste 100 meterne ut mot sjøen. Tydelige reaksjoner er nødvendig.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.