Barne- og familieminister Kjersti Toppes (Sp) største bekymring når det gjelder kvaliteten i barnevernet, er at for mange slutter og kompetanse forsvinner ut. Kravet om mastergrad bør likevel ikke fjernes, mener Kommunal Rapport.

Barne- og familieminister Kjersti Toppes (Sp) største bekymring når det gjelder kvaliteten i barnevernet, er at for mange slutter og kompetanse forsvinner ut. Kravet om mastergrad bør likevel ikke fjernes, mener Kommunal Rapport.

Foto: Terje Lien
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Riktig med masterkrav i barnevernet

Barnevernet trenger kompetente ansatte. Kravet om masterutdanning må ikke skrotes.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) har sendt på høring et forslag om å senke kompetansekravene i det kommunale barnevernet eller droppe masterkravet helt.