Alf Steinar Børresen, leder av kontrollutvalget i Tana, ønsker å få gjennomført en ekstern gransking, i likhet med ordføreren og kommunedirektøren. En slik oppfølging er riktig, mener Kommunal Rapport.

Alf Steinar Børresen, leder av kontrollutvalget i Tana, ønsker å få gjennomført en ekstern gransking, i likhet med ordføreren og kommunedirektøren. En slik oppfølging er riktig, mener Kommunal Rapport.

Foto: Privat
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Riktig med gransking i Tana

Tana kommune må ta seg råd til å granske hva som ligger bak utbetalinger for annonser og markedsføring som kommunen ikke vet om den har bestilt.

Kommunal Rapport har de siste ukene fortalt at Tana har betalt ut betydelige beløp – det kan dreie seg om mer enn 400.000 kroner – uten at det er klart hva kommunen har fått igjen for pengene. Pengene skal angivelig ha gått til annonser og markedsføringstjenester.

Saken er også en påminnelse om betydningen av god internkontroll.