Kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) sier at han ønsker en større grad av utjevning mellom kommunene enn det som er tilfelle i dag. Det er positive signaler, skriver Kommunal Rapport på lederplass.

Kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) sier at han ønsker en større grad av utjevning mellom kommunene enn det som er tilfelle i dag. Det er positive signaler, skriver Kommunal Rapport på lederplass.

Foto: Terje Lien
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Positive signaler om inntektssystemet

Det er bra at den nye kommunalministeren varsler bedre økonomisk utjevning mellom kommunene når inntektssystemet skal revideres.

Det begynner å bli lenge siden august 2022. Da ble NOU 2022: 10 Inntektssystemet for kommunene overlevert daværende kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp). 4. januar i år gikk høringsfristen ut. 270 kommuner hadde uttalt seg.

Inntektssystemet må bli mer rettferdig.