Poenget med møteoffentlighet er at allmennheten skal kunne følge med i hvordan politiske beslutninger fattes, hvilke interesser som står mot hverandre og hvilke vurderinger som gjøres til slutt.

Poenget med møteoffentlighet er at allmennheten skal kunne følge med i hvordan politiske beslutninger fattes, hvilke interesser som står mot hverandre og hvilke vurderinger som gjøres til slutt.

Illustrasjonsfoto: Magnus Knutsen Bjørke
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Politiske prosesser må være åpne

Det tjener ikke lokaldemokratiet at politiske prosesser unndras åpenhet og offentlighet.

En fersk undersøkelse av hvordan møteoffentlighet praktiseres og oppleves bør vekke bekymring hos alle som er opptatt av åpne lokaldemokratiske prosesser.

Hvis et lovfestet krav om åpenhet oppleves som et problem, må politisk kultur og praksis forbedres.