Utvalgsleder Erik Stene overleverte utredningen om barnevernsinstitusjonene til to statsråder – barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) og  helseminister Ingvild Kjerkol (Ap. Blant utvalgets forslag er å pålegge helseforetakene større ansvar for barnevernsbarn.

Utvalgsleder Erik Stene overleverte utredningen om barnevernsinstitusjonene til to statsråder – barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) og helseminister Ingvild Kjerkol (Ap. Blant utvalgets forslag er å pålegge helseforetakene større ansvar for barnevernsbarn.

Foto: Terje Lien
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Peker ut god retning for barnevernet

En ny utredning om institusjonsbarnevernet svarer godt på mange og langvarige utfordringer.

Selv om barnevernsreformen fra 2022 understreker betydningen av forebygging og tidlig innsats for sikre alle barn en god oppvekst, vil det alltid være barn som ikke kan få den omsorgen og utviklingen de trenger hjemme. Da kan fosterhjem eller institusjon være gode løsninger.

Utvalget vektlegger det barn trenger: Ro, normalitet, stabilitet og god helsehjelp.