PBL er i sin fulle rett til å påpeke svakheter ved dagens finansieringssystem, men kan ikke forlange særbehandling sammenlignet med andre private som tilbyr tjenester til kommunesektoren, mener Kommunal Rapport.

PBL er i sin fulle rett til å påpeke svakheter ved dagens finansieringssystem, men kan ikke forlange særbehandling sammenlignet med andre private som tilbyr tjenester til kommunesektoren, mener Kommunal Rapport.Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

PBL må ha tillit til lokal styring

Private barnehagers landsforbund (PBL) svekker forholdet til kommunesektoren når organisasjonen ikke har tillit til at kommunene kan forvalte et større ansvar for barnehagesektoren.

Bakgrunnen for PBLs skepsis er et forslag som Kunnskapsdepartementet sendte på høring i fjor høst. Forslaget vil gi kommunene mer innflytelse over styring og finansiering av barnehagesektoren.

Etter departementets mening er det nødvendig. Sektoren må tilpasse seg fallende fødselstall. Det er en fornuftig tilnærming.