En mottakelse slik Mansor Zalmai, lokalpolitiker i Lillestrøm, fikk da han meldte seg inn i MDG, vil etter all sannsynlighet bli satt pris på av flere, mener Kommunal Rapport. Foto: Terje Lien
Leder

Partiene bør vise at de vil ha mangfold

De politiske partiene lokalt er de nærmeste til å legge til rette for at andelen folkevalgte med innvandrerbakgrunn samsvarer med befolkningsutviklingen.

Mangfold i lokalpolitikken er like avgjørende som mangfold ellers.

Andelen lokalpolitikere med innvandrerbakgrunn er fremdeles ikke mer enn 3 prosent, viser SSB-tall, som Kommunal Rapport retter søkelyset mot i denne ukas ukeavis.

Sammenlignet med forrige valgperiode, er andelen lokalpolitikere med innvandrerbakgrunn økt med bare 0,1 prosentpoeng. Dette er ikke i takt med befolkningsutviklingen. Endringen burde gått raskere – for å være i tråd med hvem innbyggerne er.

Mens 80 prosent av dem som har stemmerett har to norskfødte foreldre, har hele 94 prosent av kommunepolitikerne det, forteller saken i Kommunal Rapport. Det kunne med fordel ha harmonert bedre. Samtidig er det oppløftende å lese at kommuner med relativt høy innvandrerbakgrunn også har høyere innvandrerandel i kommunestyret.

Representasjon er viktig. For å oppnå det i praksis, bør partiene lokalt være tydelige bidragsytere. Det kan de være hver gang det byr seg en mulighet.

Det er interessant å lese hva en kommunestyrepolitiker Kommunal Rapport har intervjuet, sier om sin opplevelse da han meldte seg inn i sitt parti: Partiledelsen lokalt tok kontakt. Han ble utfordret til å stå på lista til kommunevalget, og sa ja etter et møte.

En slik mottakelse vil etter all sannsynlighet bli satt pris på av flere. Det er klart det kan være avgjørende å være ønsket. Det gjelder i alle grupper. Her er det god grunn til å la seg inspirere i alle partier.

Uten oppfordringen fra partiet den gangen, hadde han kanskje ikke vært kommunestyrerepresentant på andre perioden nå, juristen og familiefaren, som kom til Norge som enslig mindreårig flyktning fra Afghanistan på midten av 80-tallet.

Dette er et fint eksempel fra virkeligheten å ha med seg, enten det er tid for nominasjoner eller det gjelder å ta vel imot alle innbyggeres engasjement og interesse for å gjøre en forskjell.

Et mangfold i lokalpolitikken er i seg selv like avgjørende som mangfold ellers. Med grupper sammensatt av forskjellige typer, har vi i flere sammenhenger sett ekstra gode resultater. Det har uansett sin verdi at ikke minst kommunestyret skal representere alle innbyggerne.   

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.