Hele budsjettrammen som Statens Vegvesen har brukt til fylkesveiadministrasjon, bør overføres til fylkene, mener Kommunal Rapport. Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix
Leder

Nye oppgaver må fullfinansieres

Regjeringen foreslår nullvekst for fylkene i sitt forslag til statsbudsjett. Samtidig avklarer de ikke finansieringen av den største nye oppgaven i regionreformen – fylkenes overtakelse av fylkesveiadministrasjonen fra Statens vegvesen.

Stillingene som mangler, må fylkene rekruttere utenfra, og betale for selv. I så fall blir oppgaven underfinansiert.

Fylkenes frie inntekter skal holdes reelt uendret neste år, fordi det blir færre 16–18-åringer, og fylkenes utgifter til videregående skole forventes å bli lavere.

I prinsippet er det riktig at kommunesektorens utgifter varierer med demografiske endringer i befolkningen. I praksis er det verken smart eller fornuftig å redusere kapasiteten i videregående opplæring kraftig når elevtallet vil øke igjen om kort tid.

Fylkene står ved inngangen til å gjennomføre en stor regionreform, som Stortinget og regjeringen ønsker mer enn fylkene. Sammenslåingsprosessene i seg selv krever store menneskelige og økonomiske ressurser. Regjeringen vil at de nye fylkene skal spille en mer offensiv rolle som regionale samfunnsutviklere, men de får verken verktøy eller økonomi til å spille den rollen.

Fylker som selv skal lage budsjetter for 2020, må leve i usikkerhet fram til begynnelsen av november før finansieringen av fylkesveiadministrasjonen avklares i en egen tilleggsproposisjon – få uker før oppgaven skal løses. Dette burde vært klart for lengst.

Regjeringen har så langt foreslått å betale for de ansatte som blir med over fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. Oppdaterte tall fra Statens vegvesen, omtalt i Kommunal Rapport sist uke, viser at fylkene ikke får besatt alle stillingene med ansatte herfra. Mange tar heller jobb andre steder. Hittil har om lag 1.200 sagt ja til tilbud om jobb i fylkene, mens behovet er 1.850, ifølge Vegvesenet og 2.050, ifølge fylkene. Dette er heller ikke avklart. Stillingene som mangler, må fylkene rekruttere utenfra, og betale for selv. I så fall blir oppgaven underfinansiert.

KS og fylkene mener denne finansieringsmodellen bryter med prinsippene for oppgaveoverføring fra staten til kommunesektoren, som er fullfinansiering. Pengene kan ikke følge antall ansatte som blir med fra Vegvesenet, de må følge hele oppgaven som skal løses. KS er i dialog med regjeringen om dette, og forventet signaler om endringer i budsjettet. Det kom ikke.

Det beste vil være å overføre hele budsjettrammen som er blitt brukt til fylkesveiadministrasjon, til fylkene. Det er et prinsipp som gir mening – og det vil øke muligheten for at endringen vil stå igjen som en positiv endring.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.