Det må være lov å håpe at et nytt storting kan gjøre et nytt vedtak om lovfestet krav til lærernorm, mener Kommunal Rapport.

Det må være lov å håpe at et nytt storting kan gjøre et nytt vedtak om lovfestet krav til lærernorm, mener Kommunal Rapport.

Illustrasjonsfoto: Magnus Knutsen Bjørke
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Ny opplæringslov må sikre kommunal styring

Kommune-Norge må bruke anledningen til si sitt når forslaget til ny opplæringslov nå er sendt på høring.

Forslaget fra Kunnskapsdepartementet skal erstatte en lov som ikke lenger henger sammen etter over 20 år med reformer av ulike karakter.

For kommunesektoren er det mye som står på spill når en ny lov nå skal utformes. Kommuner og fylkeskommuner er skoleeiere med ansvar for den daglige virksomheten. Det betyr ansvar for 850.000 elever i ulike situasjoner, for lærere og medarbeidere ved skolene og for foreldre og foresatte.