Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) får kritikk for forslaget om å stramme inn en lov som skal legge til rette for innsyn og meroffentlighet.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) får kritikk for forslaget om å stramme inn en lov som skal legge til rette for innsyn og meroffentlighet.

Foto: Hanna Johre / NTB
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Nei til mindre åpenhet

Regjeringens oppsiktsvekkende forslag om å unndra organinterne saksdokumenter fra offentlig journal vil svekke både innsynsrett og rettssikkerhet.

Forslaget har møtt stor motstand. I Kommune-Norge sier flere at det ikke er behov for en endring for å holde saksdokumenter unna offentligheten.

Regjeringspartiene bør legge vekk forslaget, av hensyn til demokratiet.