På valglistene må det være plass til mennesker i ulike situasjoner og faser av livet, mener Kommunal Rapport.

På valglistene må det være plass til mennesker i ulike situasjoner og faser av livet, mener Kommunal Rapport.

Foto: Agnar Kaarbø
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Møtestrukturen må gi plass til alle

Tidspunkter for møter i folkevalgte organer må ikke hindre at ulike grupper, for eksempel småbarnsforeldre, kan være med i lokalpolitikken.

Bred representasjon er avgjørende for et godt lokalt folkestyre. Partiene er i disse dager i gang med nominasjonsprosessen foran neste års kommune- og fylkestingsvalg. På de endelige valglistene må det være et mangfold av innbyggere. Her skal det være plass til mennesker i ulike situasjoner og faser av livet. Det krever sitt av hvordan lokalpolitikken organiseres.

Lokalpolitikken må organiseres slik at det er plass til ulike grupper.