Vefsn kommune vedtok i mars i år å legge ned barneskolen i Elsfjorden. Men etter initiativ fra foreldrene i bygda, ble det opprettet en Montessori-skole. Her underviser lærer Ida Helen Svenning Fredriksen barna som slapp å reise til naboskolen.

Vefsn kommune vedtok i mars i år å legge ned barneskolen i Elsfjorden. Men etter initiativ fra foreldrene i bygda, ble det opprettet en Montessori-skole. Her underviser lærer Ida Helen Svenning Fredriksen barna som slapp å reise til naboskolen.

Foto: Rami Skonseng, Mye i Media
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Misforstått detaljstyring av skolen

Regjeringens skoletilskudd, i praksis rettet inn mot grendeskoler, undergraver kommunenes mulighet til å styre skolestrukturen.

Det er kommunene selv som skal og må bestemme hvordan skolestrukturen skal organiseres. Kommunene er skoleeier og kjenner lokalsamfunnet best.

Det er handlingsrom, ikke detaljstyring kommunene trenger for å gi innbyggerne gode tjenester.