Lillestrøm er blant kommunene som publiserer i fulltekst alle dokumenter som ikke er unntatt offentlighet. Det letter innsynet og er tidsbesparende for kommunen, ifølge Synnøve Standal (t.v.), leder av dokumentasjonssenteret, og kommunikasjonssjef Heidi Lippestad.

Lillestrøm er blant kommunene som publiserer i fulltekst alle dokumenter som ikke er unntatt offentlighet. Det letter innsynet og er tidsbesparende for kommunen, ifølge Synnøve Standal (t.v.), leder av dokumentasjonssenteret, og kommunikasjonssjef Heidi Lippestad.

Foto: Thomas Frigård
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Legg til rette for postjournalsøk på nett!

Det er på høy tid at alle kommuner sørger for at postlistene er tilgjengelige og søkbare på nett.

En god måte å gjøre dette på er for eksempel å koble seg på søketjenesten eInnsyn.

Kommunal Rapport og Pressens Offentlighetsutvalg har gjennom Åpenhetsbarometeret dokumentert at det varierer hvordan kommunene legger til rette for innsyn og søk i postjournaler.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.