Varaordførar Vebjørn Krogsæter (Sp) i Ålesund kjempar for at Haram, der han var ordførar då dette bildet blei tatt, skal oppstå igjen. Men tida for å greie ut saka er knapp.

Varaordførar Vebjørn Krogsæter (Sp) i Ålesund kjempar for at Haram, der han var ordførar då dette bildet blei tatt, skal oppstå igjen. Men tida for å greie ut saka er knapp.

Arkivfoto: Terje Lien
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Kritikkverdig prosess for oppløysing

Det er sett av for lite tid og ressursar til å få ein grundig prosess om oppløysing av tvangssamanslåtte kommunar og fylkeskommunar.

Einingar som ønsker å reversere dei omstridde vedtaka, må sende søknad om oppløysing til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) innan 1. mars.

Tidslina tar ikkje høgde for kor kompleks saka er.