Elsfjord i Vefsn fikk Montessori-skole etter at kommunen la ned grendeskolen. For kommunen betyr det at det ikke blir noen innsparing.

Elsfjord i Vefsn fikk Montessori-skole etter at kommunen la ned grendeskolen. For kommunen betyr det at det ikke blir noen innsparing.

Foto: Rami Skonseng, Mye i Media
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Kommunene trenger mer makt over skolestrukturen

Hvis kommunene skal kunne utøve rollen som skoleeier, må de ha mer innflytelse på skolestrukturen enn i dag.

Situasjonen er velkjent: Kommunedirektøren må få budsjettet i balanse. Skolestrukturen gjennomgås og de minste skolene blir foreslått lagt ned. I tillegg til økonomi, kan det også være faglige grunner for å se kritisk på antall skoler. Likevel blir det harde lokale debatter når slike forslag lanseres.

Dagens situasjon setter mange kommuner i en håpløs situasjon.
Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.