Tilliten til kommunestyrene er høy – og økende. Det er gledelig, men tilliten må ikke tas for gitt, mener Kommunal Rapport.

Tilliten til kommunestyrene er høy – og økende. Det er gledelig, men tilliten må ikke tas for gitt, mener Kommunal Rapport.

Illustrasjonsfoto: Terje Lien
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Kommunene kan ikke ta høy tillit for gitt

Skal demokrati og folkestyre fungere, må befolkningen ha tillit til de folkevalgte. Spesielt ved kriser og uventede hendelser, er det en fordel at tilliten er sterk.

Nå viser en fersk undersøkelse, utført for arrangørene av Arendalsuka, at tilliten til kommunestyrene øker. 66 prosent av de spurte har tillit til kommunestyret i egen kommune. I 2018 var samme tall 58 prosent. Hele 85 prosent svarer i tillegg at kommunestyret er viktig for det norske samfunnet.

Tillit er ikke en kapital som kommer av seg selv.