Det viktig å bruke koronakommisjonens andre rapport for å styrke den lokale beredskapen, blant annet kommunelegens rolle, mener Kommunal Rapport. Kommuneoverlege Kristian Krogshus i Moss var en av mange kommuneleger som sto sentralt under pandemien.

Det viktig å bruke koronakommisjonens andre rapport for å styrke den lokale beredskapen, blant annet kommunelegens rolle, mener Kommunal Rapport. Kommuneoverlege Kristian Krogshus i Moss var en av mange kommuneleger som sto sentralt under pandemien.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Kommunelegefunksjonen må styrkes

Pandemier må håndteres i kommunene. Derfor er det viktig å bruke koronakommisjonens andre rapport for å styrke den lokale beredskapen, blant annet kommunelegens rolle.

Det er alltid noe å lære av kriser. Når krisene i tillegg blir evaluert fortløpende, er det desto enklere å få dette til. Nå foreligger en ny rapport fra koronakommisjonen, NOU 2022:5 Myndighetenes håndtering av koronapandemien – del 2.

Alle kommuner bør evaluere sin egen pandemihåndtering gjennom de ulike fasene.