Jan Inge Krossli blir fast kommentator, og skal analysere og kommentere utviklingstrekk, hendelser og saker som til enhver tid er aktuelle for kommunesektoren – i ukeavisa og den daglige nettavisa. Foto: Terje Lien
Leder

Kommunal Rapport får fast kommentator

Hvem har vel ikke kjent på behovet for økt forståelse når saker blir kompliserte og utviklingen skyter fart?  

Det er viktig å få nye perspektiv, analysere og forstå.

Det skjer mye i kommunesektoren, og utviklingen går raskt, med digitalisering, kommunereform, klimautfordringer, nye nasjonale rammebetingelser og endringer i det politiske landskapet etter kommune- og fylkestingsvalget. Det er viktig å få nye perspektiver, analysere og forstå hva som skjer.

Kommunal Rapport har som ambisjon å bidra til at Kommune-Norge har et levende lokaldemokrati og gode tjenester, til beste for kommunenes innbyggere. Dette skal vi bidra til ved å bringe både fakta og meningsstoff, som er allsidig, nyttig og engasjerende.  

Det nye grepet Kommunal Rapport nå tar, er at avisa får en fast kommentator, og dermed kan styrke analysen og i enda større grad peke på interessante sammenhenger.

Kommunal Rapport-lesere ønsker at avisa skal være et verktøy for å være på høyden; ligge foran og utfordre, gi sammenheng og være nyttig – samtidig som kritisk og undersøkende nyhetsjournalistikk klart er en avgjørende del av avisas samfunnsoppdrag. Den kunnskapen kommer fra en kvalitativ undersøkelse gjennomført av Ipsos, på oppdrag fra Kommunal Rapport.

Det er naturlig at beslutningstakere i så vel administrasjon som politikk kan trenge mer av nettopp det som kommer fram her.

Derfor prioriterer Kommunal Rapport nå analyse- og kommentarstoffet så sterkt at redaksjonen for første gang skal ha en kommentator på heltid. Etter mange år som nyhetsjournalist med politikk som spesialområde, skal Jan Inge Krossli nå analysere og kommentere utviklingstrekk, hendelser og saker som til enhver tid er aktuelle for kommunesektoren – i ukeavisa og den daglige nettavisa.

I avisa denne uka forteller for eksempel politiet at debatten har gått så hardt for seg i Nordkapp, at det virker som at det sunne bondevettet har tatt pause. Dette er langt fra det politiske debattklimaet KS oppfordret til før valget, og kan være grunnlag for en egen kommentar. Opplagt i denne ukeavisa er imidlertid å kommentere regjeringens nye distriktsmelding.

Mens Krossli skal kommentere ulike saksområder, skal nyhetsjournalistene ta ansvar for den rikspolitiske dimensjonen på sine områder. Slik vil omorganiseringen også gjøre skillet mellom faktiske opplysninger og kommentar enda tydeligere for leserne, som så klart er viktig.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.