Den vanskelige jobben i klimapolitikken kommer når løfter og ambisjoner skal omsettes til konkret og lokal handling. Hvor mye matjord og natur skal for eksempel bevares?

Den vanskelige jobben i klimapolitikken kommer når løfter og ambisjoner skal omsettes til konkret og lokal handling. Hvor mye matjord og natur skal for eksempel bevares?

Foto: Agnar Kaarbø
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Klimaarbeidet må løftes ytterligere

Utslipp av klimagasser må kuttes betydelig de nærmeste årene. Samtidig må all kommunal aktivitet ta inn over seg at betydelige klimaendringer er i gang. Det krever omfattende og rask klimatilpassing.

Nylig kom FNs klimapanel (IPCC) med andre del av sin sjette hovedrapport. Rapporten omtaler virkningene av klimaendringene for mennesker og natur og hvordan vi kan tilpasse oss. Rapporten bygger på forrige delrapport om hvordan klimaet endrer seg.

Den vanskelige jobben er å omsette klimaløfter og ambisjoner til konkret og lokal handling.