Harald Nordang og «Haram ut av Ålesund» vant fram med sitt innbyggerforslag om folkeavstemning om å dele kommunen.

Harald Nordang og «Haram ut av Ålesund» vant fram med sitt innbyggerforslag om folkeavstemning om å dele kommunen.

Foto: Tone Holmquist
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Innbyggerforslag – et godt supplement

Borgere som vil ta opp en sak som engasjerer dem, når ikke alltid fram via vanlige politiske kanaler. Da er det bra at de kan bruke innbyggerforslag.

Det er i år 20 år siden Stortinget vedtok ordningen med innbyggerforslag, eller innbyggerinitiativ, som det het den gang. Den kom inn i kommuneloven i 2003 og ble videreført i den nye kommuneloven.

Demokratiet må hele tiden utvikles.