82 prosent av befolkningen i Norge bor i byer og tettsteder, og det er her folkeveksten skjer. Det er også her vi ser tendenser til at levekårsutfordringer hoper seg opp.

82 prosent av befolkningen i Norge bor i byer og tettsteder, og det er her folkeveksten skjer. Det er også her vi ser tendenser til at levekårsutfordringer hoper seg opp.

Illustrasjonsfoto: Magnus Knutsen Bjørke
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

For defensivt om levekår i byer

Gode levekår i byene er like viktig som gode liv i distriktene. Det gjenspeiler seg ikke tydelig nok i regjeringens politikk.

Nylig la kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik fram stortingsmeldingen Gode bysamfunn med små skilnader. Den omhandler levekår i byene, ett av Gjelsviks ansvarsområder.

En stortingsmelding skal stake ut en kurs, ikke liste opp eksisterende tiltak.