Det er verdt å merke seg at kommunelovens regler om møteoffentlighet ikke bare gjelder ordinære møter i kommunestyre og utvalg, mener Kommunal Rapport. Illustrasjonsfoto: Magnus K. Bjørke
Leder

Folkevalgte må gi innbyggerne innsyn

Det er grunnleggende for vårt demokrati at innbyggerne er sikret innsyn i politiske beslutningsprosesser. Hvorfor skjer ikke det overalt?

Det er alvorlig for lokaldemokratiet når innbyggerne ikke får mulighet til å medvirke.

I politikerskolen i forrige uke konstaterte Kommunal Rapport at alle har rett til å overvære møter i politiske organer. Det er fastslått i Grunnloven. Derfor stiller kommuneloven krav om at møtene skal kunngjøres i god tid, og at innbyggerne skal få innsyn i saksliste, sakspapirer og møtebok og at møtene som hovedregel skal gå for åpne dører.

Slik kan velgerne selv gjøre seg opp en mening om sakene, aktivt forsøke å påvirke beslutningene, og dessuten danne seg et inntrykk av hvilke representanter de vil stemme på i neste valg.

Det er verdt å merke seg at kommunelovens regler ikke bare gjelder ordinære møter i kommunestyre og utvalg. De kan også gjelde andre sammenkomster der politikerne forbereder, drøfter eller fatter vedtak i kommunale saker.

Kommunaldepartementet fastslo i en tolkningsuttalelse i 2015 at et formøte mellom administrasjon og politikere om budsjettet før ordinært kommunestyremøte var et møte i politisk organ, selv om eksterne deltok og ordfører ikke var møteleder.

Sivilombudsmannen har vært prisverdig tydelig på hvor viktig møteoffentlighet er for lokaldemokratiet, og har i flere kjennelser kritisert kommuner for manglende åpenhet.

Sør-Aurdal har gjentatte ganger de siste årene fått en påminnelse fra Fylkesmannen om at kommunen må følge kommunelovens regler, skrev Kommunal Rapports nettavis forleden. Men stadig glipper det. Nylig ble det avholdt møte om budsjettet uten å informere innbyggerne.

Fylkesmannen vil nå igjen henvende seg til kommunen og minne om regelverket. Fylkesmannen sier også at de vil følge med på hvordan kommunen forholder seg til reglene framover. Forhåpentlig vil den nye ordføreren rydde opp. – Vi skal følge loven. Selvfølgelig skal vi det, sier hun.

Åpenhet er viktig for at innbyggerne skal kunne stille kritiske spørsmål ved politikernes atferd. Det synes innlysende. Men mye tyder på at kommunene har mangelfull kunnskap om dette.

Mot slutten av fjoråret fant Kommunal Rapport at hele 27 av 100 undersøkte kommuner hadde hatt budsjettmøter uten å følge kommunelovens saksbehandlingsregler for møter i folkevalgte organer. Det er oppsiktsvekkende alvorlig for lokaldemokratiet når innbyggerne ikke får mulighet til å medvirke.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.