Aps Lene Vågslid har uttalt at partiet ikke er fremmed for bøter fordi det er for lett å omgå offentlighetsloven. Nå leder hun kommunal- og forvaltningskomiteen og kan følge dette opp.

Aps Lene Vågslid har uttalt at partiet ikke er fremmed for bøter fordi det er for lett å omgå offentlighetsloven. Nå leder hun kommunal- og forvaltningskomiteen og kan følge dette opp.

Foto: Terje Lien
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Det må koste å motarbeide åpenhet

Brudd på offentlighetsloven må kunne sanksjoneres.

Uten risiko for straff i en eller annen form, virker ikke loven etter hensikten. I dag er for mange offentlige organer for restriktive når de vurderer innsyn i dokumenter og møter. Det er stikk i strid med formålet med loven.

Åpenbare brudd på offentlighetsloven må få konsekvenser.