Den nye barnevernsloven understreker politikernes ansvar for å forebygge omsorgssvikt. Dette er tydeliggjort gjennom et lovfestet krav om at kommunestyret skal få en årlig rapport om tilstanden i barnevernet. Men altfor ofte er det overlatt til tilfeldighetene om et barn som opplever omsorgssvikt, får hjelp av barnevernet til rett tid, eller hjelp i det hele tatt.

Den nye barnevernsloven understreker politikernes ansvar for å forebygge omsorgssvikt. Dette er tydeliggjort gjennom et lovfestet krav om at kommunestyret skal få en årlig rapport om tilstanden i barnevernet. Men altfor ofte er det overlatt til tilfeldighetene om et barn som opplever omsorgssvikt, får hjelp av barnevernet til rett tid, eller hjelp i det hele tatt.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Det må bli slutt på at tilfeldighetene rår

Altfor ofte er det overlatt til tilfeldighetene om et barn som opplever omsorgssvikt, får hjelp av barnevernet til rett tid, eller hjelp i det hele tatt.

Helsetilsynet er ikke nådig når de omtaler funnene etter tilsyn med 90 av landets 244 barnevernstjenester. Det ble funnet lovbrudd og forbedringsområder i 80 av tjenestene. «Svært bekymringsfullt», «svikt» og «mangelfull styring og ledelse», er ord som brukes.

God innsikt i tjenesten er nødvendig for at politikerne skal kunne stille riktige krav.