Tareskogen, som er et viktig oppvekstområde for fisk, må gi tapt for trådalgen lurv mange steder på bunnen av Oslofjorden.

Tareskogen, som er et viktig oppvekstområde for fisk, må gi tapt for trådalgen lurv mange steder på bunnen av Oslofjorden.

Foto: Frerik Myhre / WWF Verdens naturfond
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Det haster for Oslofjorden

Sterk styring og godt samarbeid må til for å redde Oslofjorden.

Tilstanden i Oslofjorden er blitt gradvis verre. Nå er torskebestanden på historisk lavnivå. Mikroplast og annen forurensning er et alvorlig problem. Mengden miljøgifter i fisk og skalldyr er i deler av fjorden så stor at man ikke bør spise dem.

Ansvaret for mange av problemene – og løsningene – ligger hos kommunene.