Kommunal Rapport er kritisk til at regjeringen bryter sitt løfte om full kompensasjon av skattetapet ved redusert «maskinskatt», og innfører nye spilleregler midt i utfasingen.

illustrasjonsfoto: Jan Haas / NTB
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Bryter løfte om eiendomsskatt

Det er et løftebrudd når regjeringen foreslår å kutte kompensasjonen for eiendomsskatt på verk og bruk i statsbudsjettet.

I budsjettforhandlingene for tre år siden ble regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet enige med Kristelig Folkeparti og Venstre om å fjerne kommunenes mulighet til å ilegge eiendomsskatt på «verk og bruk» – det vil si produksjonsutstyr og installasjoner i industrien.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.