Det oppleves meningsløst at et svømmeanlegg store deler av tiden skal stå ubrukt, mener Kommunal Rapport. Foto: Colourbox
Leder

Bør kunne la innbyggerne få svømme

Når kommunene har investert i svømmehall eller annet idrettsanlegg, bør de kunne holde åpent for alle innbyggere.

I et folkehelse-perspektiv er dette som å komme til bakvendtland.

Dessverre gjør regelverket for moms og momskompensasjon at flere kommuner vanskelig ser seg råd til å holde svømmeanlegg åpne utenom pålagt svømmeundervisning. For annen bruk gir etter dagens praktisering av regelverket helt andre kostnader.

Dette er et alvorlig problem, idet det rammer mange innbyggere. Svømmeferdighetene burde vært bedre hos flere. I et folkehelseperspektiv er dette som å komme til bakvendtland. Det definerte målet om å motvirke konkurransevridning, kan framstå vanskelig å forstå her.

Derfor er det et godt initiativ KS har tatt når de ber Finansdepartementet gjennomgå regelverket for merverdikompensasjon for kommunale svømmeanlegg – og andre idrettsanlegg.

Kommunal Rapports nettavis skrev om dette forleden. Der framgår det at opplæringslovens pålegg om svømmeundervisning gjerne er årsaken til at kommuner tar løftet med å bygge svømmeanlegg. Dette gis det logisk nok også kompensasjon for. Hvis svømmeanlegget kun brukes til pålagt svømmeundervisning, vil kommunen ha rett til full kompensasjon for betalt merverdiavgift for kostnader både til investering og drift.

Hvis kommunen derimot holder åpent for innbyggerne utenom den aktuelle svømmeundervisningen, risikerer de etterberegning og krav om tilbakebetaling av momskompensasjon for millioner av kroner.

Ut fra en totalvurdering, er det verdt å vurdere om praksisen rundt kompensasjon av merverdiavgift for svømmeanlegg bør endres. Svømmeundervisning er klart et formål i særklasse. Det er avgjørende at alle barn i Norge får solid svømmeopplæring. Drukningsstatistikken viser at det er for mange som ikke behersker svømming.

Departementet bør bidra til at fattige som rike kommuner over hele landet kan gi alle innbyggerne mulighet til å drive med svømming i anleggene de har. Bruk av bassengene utenom undervisningstiden vil ha mange positive effekter.

Det oppleves naturligvis meningsløst at et svømmeanlegg store deler av tiden skal stå ubrukt, gitt det samfunnsmessige behovet for å holde åpent. Det rimer dårlig at kommunene skal investere betydelige summer i anlegg som ikke skal gi maksimal nytte for innbyggerne. Praksis rundt bassengmoms bør endres.