Gry Sjødin Neander går på dagen fra rådmannsjobben i Kongsvinger, knapt åtte måneder etter at hun tiltrådte.Privat

Rådmannen i Kongsvinger går på dagen

Gry Sjødin Neander slutter under én uke etter at 27 kommunale ledere krevde hennes avgang.

Sist fredag krevde 27 nåværende og tidligere kommunale ledere i Kongsvinger skriftlig at rådmann Gry Sjødin Neander og kommunalsjef for oppvekst Kjersti Vevstad måtte gå. Kravet ble begrunnet i rådmannens og kommunalsjefens lederstil. Blant dem var kommunalsjef for teknisk, administrasjonssjef for HR, administrasjonssjef for utviklingsenheten og Nav-sjef.

I dag, mindre enn én uke senere, inngikk kommunestyret i Kongsvinger og Sjødin Neander sluttavtale. Den innebærer at Sjødin Neander umiddelbart løses fra arbeidsplikten. Med seg får hun permisjon med lønn i oppsigelsestiden, og deretter 13 måneder etterlønn. I tillegg får hun dekket etterutdanning tilsvarende 1,5 G – rundt 145.000 kroner.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.