Økonomisjef Ibrahima Mboob har nå blitt avskjediget av Bø kommune.

Økonomisjef Ibrahima Mboob har nå blitt avskjediget av Bø kommune.

Foto: Thomas Frigård

Økonomisjef ble avskjediget uten klagebehandling

Bø kommune har ikke behandlet økonomisjefens klage på å bli suspendert. I stedet har lederen blitt avskjediget.

«Arbeidsgiver har et sterkt behov for å få avsluttet arbeidsforholdet. En avskjed vurderes heller ikke å utgjøre en uforholdsmessig streng reaksjon for deg som arbeidsgiver», står det i kommunens vedtak om å avskjedige økonomisjef Ibrahima Mboob med umiddelbar virkning.

Umiddelbart suspendert