Adrian Tollefsen (H), ordfører i Øvre Eiker.

Adrian Tollefsen (H), ordfører i Øvre Eiker.

Foto: Høyre

Ni trakk søknaden til toppjobb i Øvre Eiker

Nå står politikerne igjen med 13 søkere til kommunedirektørstillingen i Øvre Eiker.

– Vi har hatt en prosess, der ganske mange ba om unntak fra offentlighet. Så har vi gjort en rettferdig – noen vil kanskje si streng – vurdering av grunnene. De som ikke fikk ønsket innvilget, har fått tilbud om å trekke søknaden sin. Det har de gjort, sier ordfører Adrian Tollefsen (H) i Øvre Eiker.

Opprinnelig var det 22 personer som kappes om å bli ny kommunedirektør i Øvre Eiker etter Leif-Arne Steingrimsen. Han ble takket av som toppleder i slutten av oktober. Steingrimsen sa opp etter seks måneder i stillingen for å bli direktør for økonomi- og virksomhetsstyring i Drammen kommune.